Tarımsal Sulama Sistemleri
Sulama Nedir?
Tarımsal Sulama Sistemleri

Bitkilerin normal gelişimi için gerekli olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan suyun, bitkinin istediği miktarda ve uygun yöntemle toprağa yapay olarak verilmesine denir. Sulama sistemi ise suyun kaynaktan alınarak sulanacak alana iletilmesi için gerekli yapı, araç ve makinelerin tamamına verilen isimdir.

Tarımsal sulamalarda yerüstü veya yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla randımanlı bir sulama yöntemi uygulanmalıdır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve özellikle enerji tasarrufu sağladığı için sıklıkla tercih edilen güneş enerjili sistemler, tarımsal sulama sistemlerinde de çiftçilerimize katkı sağlamaktadır.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama

Şebekeden uzak tarım arazilerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılanması için uygulanan güneş enerjisi projeleridir. Tarım arazilerini sulamak için sondaj kuyularında çalışan dalgıç pompalar bulunur. Su sondajı ile yeraltı suyundan faydalanarak tarım alanlarından bol ürün alınması sağlanmaktadır. Su sondajı, yeraltındaki suyu yerüstüne çıkarmak için yapılan çalışmalardır. Sulama yapılmayan arazilerdeki verim önemli ölçüde azalmaktadır.

Tarım arazilerinin birçoğunda elektrik mevcut olmadığı, bazı tarım arazilerinde ise yüksek elektrik faturaları geldiğinden dalgıç pompalar kullanılamamaktadır. Güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri ile çiftçilerimiz maliyetsiz bir şekilde tarlalarının ihtiyacı olan suyu sağlayabilmektedir.

Güneş enerjisi sayesinde çiftçilerimiz, elektrik faturası maliyetini düşünmeden gönül rahatlığıyla daha verimli mahsul yetiştirebilmektedir. Bu noktada güneş enerjisi sistemleri, çiftçimizin en büyük destekçisi olmaktadır.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulamada Arazi Seçiminin Önemi

Tarımsal alanlarda şebeke elektriği bulunmaması nedeniyle tarımsal sulama fosil kaynaklı enerjiler ile yapılır. Ancak bu kaynaklar hem maliyetli hem gürültülüdür. GES ile yapılan tarımsal sulamalar ise tüm bu saydıklarımızın aksine daha ekonomiktir. Ayrıca hem sessiz hem çevre dostudur.

Güneşten gelen enerjinin tamamı yeryüzüne yansımamaktadır. Gelen ışınların %25'i atmosfer ve bulutlardan geri yansır, %25'i ise difüzyon dediğimiz yayılma olayı ile atmosferde dağılır. %15'ini atmosfer emerken %8'i albedo dediğimiz elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi, yani yüzeyin yansıtma gücü ile yeryüzünden uzaya yansır, %27'si yeryüzünü ısıtır.

Güneşin yaydığı enerjinin sadece 2.000.000’da 1’i yeryüzüne yansımaktadır. Sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşin bu %1’lik oranı bile tüm dünyamızı ısıtmaya yetecek güçte. Güneş enerjisi ile dünyanın ısısı yükselir ve “yaşam” doğar. Güneş enerjisi sadece dünyamızı ısıtmakla kalmaz, bize pek çok “çözümü” de beraberinde getirir. Güneş enerjisinin kullanım alanlarından bir diğeri de tarımdır.

Su Yönetimi, ülkemizde depolanan su kaynaklarının en verimli şekilde kullanıldığında çevreye ve diğer doğal kaynaklara zararını önleyerek önemli bir görevi yerine getirmektedir. Tarla koşullarında ürün sulama ve drenaj sistemlerinin randımanlı işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler üretilmektedir. Yeni sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve işletilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle sulu tarımda performansı arttırıcı çalışmalar sürdürülmektedir. Sulama etkinliğinin arttırılması, sulama sularının ve diğer atık su kaynaklarının yeniden tarıma kazandırılması amacıyla araştırmalar yürütülerek sulanan alanlardaki fazla su talebi riski azaltılmaya çalışılmaktadır.

Tarımsal Sulama Pompası Seçimi

Tarımsal sulamada önemli olan ihtiyacı karşılayabilir bir pompa kullanılmasıdır. Bunun için farklı tipte pompalar üretilir.

Solar panellerle birlikte elektriğin olmadığı alanlarda dalgıç pompalar çalıştırılıp su ihtiyacı karşılanabilir.

Pompa seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus suyun çıkartılacağı yer ve basma mesafesidir. Suyun çıktıktan sonra ki dağılacağı mesafeler hesaplanarak bir pompa seçimi yapılır. Her pompanın bir karakteristik eğrisi bulunur.

Tarımsal sulama pompası eğrilerinde:
 • Pompanın basma mesafesi,
 • Basma mesafesinde vereceği su tonaj miktarı,
 • Pompanın çıkışının kaç inç olduğu,
 • Pompanın HP (güç) bilgileri yer almaktadır.
 • Tarla sulamada sulama pompaları, beygir güçlerine göre güneş paneli, sürücü inverteri ve konstrüksiyon kurulumu yapılarak pompaların harcamış olduğu enerji solar paneller ile üretilir. Bu sayede gündüz sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında tarımsal sulama pompaları güneş enerjisi ile çalıştırılır. Tarla sulama pompaları enerji tüketim değerleri farklı olduğu için pompa beygir gücü (hp) dikkate alınarak solar güneş enerjisi paneli sayı adeti belirlenir.

  Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sisteminin Avantajları:

 • Yalnızca ilk yatırım maliyeti olup uzun süre verimlilik sağlar.
 • Süre kısıtlaması olmaksızın enerji sağlayabilmektedir.
 • Yatırım maliyeti, tarlalarda elektrik ihtiyacı için kullanılan jeneratör ve pancar motorlarına kıyasla çok kısa sürede kâra dönüşmektedir.
 • Şebekeye bağımlılık yoktur.
 • Tarımsal sistemler devlet tarafından desteklenmektedir.
 • GES İle Tarımsal Sulamada Devlet Desteği

  Belirli finans kuruluşları, güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerinin yatırım maliyeti için kredi sunmaktadır. Çiftçilerimiz bu sayede, düşük faizlerle mahsulden mahsule krediyi rahat bir şekilde ödeyerek kendi öz kaynaklarını harcamadan güneş enerjisi sistemine sahip olabilmektedir.